Norconsult har testat Deco Smygplatta!

Ny rapport från Norconsult med tydligt svar!
Deco Smygplatta reducerar värmeförlusten med upp till 20%

Listefritt på 1-2-3
Listefritt - Deco Smygplate WS1

Norconsult testade energibesparingen genom att använda Deco Smygplatta runt fönster

Testet visade att Deco Smygplatta kan minska värmeförlusten från köldbryggor runt fönster med imponerande 16 % till 20 %. Produkten har därför visat sig vara en gamechanger för energieffektivisering vid både renovering och nyproduktion.

Deco Smygplate WS2 fra Deco Systems
Deco Smygplate LS2 for listefri løsning fra Deco Systems

Deco Smygplatta

Deco Smygplatta är den enklaste och mest hållbara lösningen för inbyggnad av fönstersmygar.

Alltid perfekt resultat med 90 graders vinkel.

Reducerar värmeförlust runt fönster.

Profilen monteras enkelt med lim i smygspåret. Smygplattan skruvas mot reglarna med vanlig gipsskruv, övergången mot gipsskivan spacklas som vanligt med väggspackel och pappersremsa.

Se vårt utbud av Deco Smygplatta här!

Norconsult kom fram till följande

Listefritt vindu
 1. Betydande minskning av värmeförlusten
  Deco Smygplatta minskar värmeförlusten från köldbryggor runt fönster med mellan 16 – 20%. Detta är en betydande reducering, som bidrar till att minska värmeförlusten i byggnaden och ger en ökad energieffektivitet.

 2. Förbättrad yttemperatur
  Beträffande de undersökta tegel- och betongväggarna visar beräkningsresultaten att Deco Smygplatta hjälper till att höja yttemperaturen med upp till 2,6 °C, uppmätt 2 cm innanför fönstret.

 3. Minskad risk för kondens
  Den ökade yttemperaturen är mycket fördelaktig och hjälper till att minska risken för kondens runt fönstret.
Se rapporten från Norconsult här!

Beräkning av köldbryggor har gjorts utifrån variation av olika väggtjocklekar och fönsterplaceringar i Flixo Energy plus V8.1 för att bedöma effekten av Deco Smygplatta. Nedan kan du se två figurer, som illustrerar en principskiss av en referensmodell vs. en principskiss över fönstermontage med Deco Smygplatta.

Norconsult referanseskisse

Figur 1: Principskiss över referensmodell hämtad från Byggforsk 523.701, men modifierad.

Smygplate WS1 montering notespor fra Deco Systems

Figur 2: Principskiss för fönsterinsättning med Deco Smygplatta

Listefritt på 1-2-3- Portrett
Smygplate - Prosjekt - Montering

Vill du läsa mer om vår listfria lösning?


Deco Smygplatta är ett färdiggjutet hörn som..

 • reducerar värmeförlusten runt fönstret med upp till 20 %
 • ger perfekta 90 graders hörn varje gång
 • minskar risken för kondens runt fönster
 • lätt att installera
 • garanterar dig ett professionellt och hållbart resultat
 • Inga PVC-hörn behövs
 • fuktbeständigt material

 

Ett proffsigt resultat har aldrig varit lättare!