Dörr- och fönsterlist

Dörr- och fönsterlister är alla tillverkade av ett hårt och lätt material för att tåla hårda påfrestningar i utsatta områden. Längder på 2 , 2,20 och 2,44 meter ger enkel hantering och minimalt spill. Dessa liter kallas också ofta karmlister.

Alla lister är tillverkade i ett material som tål vatten och har minimal påverkan i förhållande till krympning och sprickbildning. Det är ett mycket lätt material som gör listerna lätta att hantera och montera.

Att måla dessa lister är också mycket enklare eftersom de har en mycket god vidhäftning och ingen fiberrörelse. Du målar listerna med vattenlöslig färg. Listerna monteras enkelt med lim, som fogar i samma moment. Du behöver inte tänka på att spackla spikhål. Helt enkelt för ett snyggare resultat.

En del av listorna är godkända för Svanenmärkta projekt. Dessa är särskilt markerade i beskrivningen. Övriga miljömärkningar bifogas under Dokument och Broschyrer. Listerna är tillverkade i ett miljövänligt material som är 100% fritt från CFCKFK-avgaser.

Ladda ner våra kataloger över listverk eller klicka på  Produkter.

Varurprov på dörr- och fönsterlist kan beställas inuti varje produkt!

Produkter – Dörr- och fönsterlist Se alla produkter