DECO SYSTEMS INTEGRITETSPOLICY

Denna sekretesspolicy förklarar hur Deco Systems AB samlar in och använder personuppgifter. Målet är att ge dig allmän information om vår behandling av personuppgifter.

Sekretess är viktigt för både våra kunder, partners och oss på Deco Systems AB. Vi är fast beslutna att skydda och respektera våra kunders, partners och användares integritet och all vår insamling och användning av personuppgifter omfattas av svensk personuppgiftslagstiftning. Deco Systems AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter. Denna redogörelse uppdateras kontinuerligt.

Senast uppdaterad 11 februari 2019.

Vår behandling av dina personuppgifter baseras på en eller flera av följande grunder:

 • Ditt samtycke vid exempelvis en förfrågan eller registrering hos oss
 • Fullgörande av avtal med dig genom exempelvis köp i nätbutik
 • För ändamål som rör berättigat intresse

Om du använder Deco Systems AB webbaserade tjänster samlar Deco Systems in olika uppgifter från dig och ditt besök. En del av den information vi samlar in kommer att falla under det som kallas personuppgifter, det vill säga information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan “den berörda personen”).

 1. Information

Du har rätt att när som helst få information om den information som lagras om din person, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen. Kontakta Deco Systems AB dataskyddsombud för sådan information.

 1. Motsägelse (marknadsundersökning)

Du kan när som helst invända mot framtida behandling av uppgifter om dig i enlighet med artikel 21 i GDPR. En sådan invändning kan särskilt göras mot behandling för direktmarknadsföring. Du kan skicka oss ett kort e-postmeddelande om detta (du behöver inte ange någon anledning).

 1. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla de samtycken du har gett till Deco Systems med hjälp av dina personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta dataskyddsombudet på Deco Systems.

 1. Dina övriga rättigheter

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade, att begränsa behandlingen av dem, att invända mot framtida behandling och rätt till dataportabilitet. Oavsett detta har du som berörd rättigheter enligt förvaltningsrättsliga regler eller andra rättsregler. Det innebär att du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet i det land där du befinner dig, där du har din arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen har skett, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsbestämmelserna.

 1. Ansvarig tillsynsmyndighet

Om du vill klaga på användningen av dina personuppgifter kan du vända dig till ansvarig tillsynsmyndighet i Sverige som är Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen).

Integritetsskyddsmyndigheten
Besöksadress: Flemminggatan 14 (Plan 7), 112 28 STOCKHOLM
E-post: imy@imy.se
Tlf: 08-657 61 00

När du besöker Deco Systems webbplatser överförs data till vår webbserver via din webbläsare av tekniska skäl. Under en pågående kommunikationsanslutning mellan din webbläsare och vår webbserver kommer följande information att registreras:

 • Datum och tid för begäran
 • Namnet på filen som begärs
 • Sidan där filen begärdes från
 • Åtkomststatus (filen överfördes, filen hittades inte osv.)
 • Vilken webbläsare och vilket operativsystem som används
 • fullständig IP-adress för den begärande datorn
 • Mängd data som överförs

Av tekniska säkerhetsskäl, särskilt för att avvärja försök till attacker mot vår webbserver, lagrar vi dessa uppgifter under en kort tidsperiod. Vi kan inte identifiera enskilda personer på grundval av dessa uppgifter.

Om du kontaktar Deco Systems via ett kontaktformulär på en av Deco Systems AB webbplatser kommer den information du anger att lagras så att ditt meddelande kan vidarebefordras till rätt kontaktperson. Detta görs för att kunna hantera din begäran i enlighet med artikel 6 lit. b) GDPR. Den information du anger i ett kontaktformulär kommer inte att användas för andra ändamål, särskilt inte för reklam.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och säkerheten

Cookies är små filer som lagras i din webbläsare eller på den enhet du använder när du öppnar en webbplats. Som de flesta webbplatser använder vi cookies för att ge dig en bättre, snabbare och säkrare användarupplevelse. Vi använder till exempel cookies för:

 • För att aktivera vissa funktioner i systemet.
 • Förbättra säkerheten för ditt användarkonto och andra användarkonton hos oss.
 • Ge insikter om användarbeteende för att förbättra användarupplevelsen.

Vi använder analysverktyg som är branschstandard för besökaranalys och dessa verktyg kan ställa in cookies i din webbläsare för att ge insikt i användarbeteende när du använder webbplatsen. Personuppgiftsbiträdet samlar in, genom analysverktyget Google Analytics, avidentifierad information om besökare. Syftet med detta är att sammanställa statistik som används för att förbättra och vidareutveckla de informationstjänster och tjänster som tillhandahålls. Exempel på vad statistiken används till är: information om hur många som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, vilka webbplatser användarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används.

Hur kan du hantera eller ta bort cookies och lokalt lagrad data?

I inställningarna för din webbläsare hittar du vanligtvis en översikt över alla cookies som har lagrats, vilket gör att du kan radera oönskade cookies, ange om du accepterar lagring av cookies från de webbplatser du besöker och från tredje part som är kopplad till webbplatserna, och vid behov om du vill bli meddelad varje gång en ny cookie lagras. En guide om hur du gör detta i de vanligaste webbläsarna finns här: https://www.odd.se/cookies-pa-webbplatsen-vad-ar-det-som-galler-och-hur-vet-du-om-er-webb-anvander-cookies%E2%81%A0/