PROBLEMLÖSAREN FÖR BYGGBRANSCHEN I 15 ÅR

Deco Systems har levererat projektvaror till den norska marknaden sedan 2004, och 2024 lanserades Deco Systems Sweden AB i Sverige.

Vi är kända för snabba leveranser över hela landet på överenskommen tid och plats. Oavsett om du väljer att lägga undan arbetet eller göra det själv, ger våra produkter dig mervärde och besparingar i form av minskad arbetstid, och lägre kostnader med rättelse i efterhand.

Listfritt – listfria dörrar och fönster

Listfritt är bostadsmarknadens senaste trend. För att säkerställa ett briljant resultat har Deco Systems utvecklat en 90-graders smygplatta som är redo för målning direkt efter monteringen. Smygplattan ersätter karmlister och foder, vilket ger dig ett massivt hörn för listfria fönster och dörrar utan gipsskivor, gipsfoder, vinkeljärn och spackel.

Bilderna ovan visar hur du enkelt byter ut Deco Smygplattorna i fönsteröppningen. 

Deco Smygplatta

Produkten är utvecklad och tillverkad för svensk byggstandard och är hårdare än gips. Deco Smygplatta anses vara “diffusionstät”, dvs plast måste skäras där den går ut mellan ytterväggen och påföringsväggen och avslutas med en fuktspärrtejp.

Ett gediget och färdigt hörn som….

  • Perfekta hörn varje gång
  • Snabb montering och mycket mindre spackling och slipning
  • minskar värmeförlusten med upp till 20 % runt fönster och dörrar
   Lambdavärdei 0,039 / 0,050
  • Produkten tål fukt från blomkrukor
Vi kan påvisa dokumenterade besparingar vid leverans till projekt.
Fler och fler upptäcker fördelarna med Deco Smygplatta.
 
Spaa tid och pengar:Deco Smygplattor kan levereras färdigskurna och förpackade i miljövänliga lådor märkta för lägenhet eller enhet. Detta bidrar till bättre logistik på byggarbetsplatser och snabbare montering.

Minskar värmeförlusten med upp till 20 %

Norconsult har bedömt vilka energibesparingar som kan uppnås genom att använda Deco Smygplatta runt fönster. Testet som genomfördes visade att Deco Smygplatta kan minska värmeförlusten från köldbryggor runt fönster med imponerande 16% till 20%. Deco Smygplatta har därför visat sig vara en game changer för energieffektivisering för rehabilitering och nybyggnation.

Norconsult kom fram till följande

  1. Betydande reducering av värmeförlust: Deco Smygplatta kan reducera värmeförlust från köldbryggor runt fönster med mellan 16 – 20%. Detta är en betydande reducering, som bidrar till att minska värmeförlusten från huskroppen och ger en ökad energieffektivitet.
   .

  2. Förbättrad yttemperatur: När det gäller yttervägg i sten och betong visar beräkningarna att Deco Smygplatta bidrar till att höja temperaturen på ytan med ca. + 2,6 °C, vid mätning gjord 2 cm insida fönster.
   .

  3. Minskad risk för kondensbildning: Den ökade yttemperaturen är avgörande och bidrar till att minska risken för kondens runt fönster.

Listefritt vindu
Listefritt på 1-2-3- Portrett

7 goda skäl att inkludera Deco Smygplatta i ditt projekt

 

  1. Energibesparing och miljöfokus: Vår produkt är inte bara estetiskt tilltalande, utan den minskar också värmeförlusten runt fönster. Detta leder till lägre energiförbrukning och bidrar till att uppnå hållbarhetsmål.
   .
  2. Hållbar produktion: Vi är stolta över att i huvudsak använda grön energi i produktionen och bearbetningsprocessen, tack vare våra stora solsystem. Det gör att våra produkter är miljövänliga från produktion till installation.
   .
  3. Zero Waste: Denna produkt levereras färdigskuren enligt fönsterform, vilket eliminerar spill, sparar miljön och minskar byggkostnaderna.
   .
  4. Miljövänliga förpackningar: Vi tar miljön på allvar och använder endast återvinningsbara lådor för transport.
   .
  5. Certifieringar: Vår lösning är godkänd för Svanenmärkta projekt och har Breeam-godkännande vilket säkerställer hög kvalitet och att vi tar miljöhänsyn.
   .
  6. Styrka och rörelse: Tillverkade av HDPS är våra produkter starka och slagtåliga, samtidigt som de har en flexibilitet som gör att sprickor inte uppstår. . Snabb och enkel installation: Vår ramfria lösning är enkel att installera utan att behöva justera spikslag, vilket sparar värdefull tid och resurser på byggarbetsplatsen.

Hur monterar du Deco Smygplatta?

Deco Smygplatta WS1 färdigmonterad!

Saltbrygga Otium

På Saltbrygga Otium i Larvik har Seltor uppfört 40 nya lägenheter för Alfa Eiendom. Alla är ägenheter med listfria fönster och balkongdörrar. Innerdörrarna försågs med Deco-karmlister.

Listfria fönster – Deco Smygplattor valdes som lösning för listfria fönster och balkongdörrar.

Här kan du se referensvideo från projektet!